Podsvícení přístrojové desky II

 

  

 

    Podsvícení palubní desky podle předchozího návodu jsem po asi 3 letech z několika důvodů předělal podle následujícího popisu. Hlavním důvodem bylo, že odešly některé LED (a to navíc tak zvláštně, že začaly blikat :) ) Příčinou pravděpodobně bylo, že úplně první LED podsvícení palubky, které jsem prováděl bylo zapojením čtyř LED do série (v jedné větvi, ostatní větve zapojeny navzájem paralelně). Takové řešení nebylo nejlepší, protože LED svítily méně, pokud nebyla autobaterie úplně plná, pohasínaly při žhavení, atd. Navíc se do LEDek mohlo dostat přepětí, které moc dobře nesnášejí (kor v závěrném směru). Později jsem toto zapojení upravil na 3ks LED v sérii (v jedné větvi), které jsem napájel přes 10V stabilizátor. Protože jsem použil některé z původních LED, nejspíš už byly "načaté" a po čase začaly některé z nich blikat.

    Vhodnější než lepit LEDky silikonem na světlovodivý plast mi přišlo vyrobit desku plošného spoje jako pevný základ a LED zapájet do ní. Na desku jsem také osadil stabilizátor 7810, blokovací kondenzátory a omezovací rezistory k některým LED (k těm, které jsou zapojeny jen 2ks v sérii). Za stabilizátor jsem ještě do série zapojil diodu, která snižuje proud LED diodami - svítivost celého panelu totiž byla příliš vysoká. +Uled je výstupní napětí pro LED diody (asi 9,3V). Na spodním obrázku jsou nakreslena možná zapojení LED diod. V případě tohoto panelu jsou zapojeny 3x 3 modré LED v sérii (první případ), 1x 2 modré LED v sérii + rezistor 180 Ohm a 1x červená LED s rezistorem 470 Ohm. Celkem tedy 12 LED diod pro celý panel.

 

Zapojení stabilizátoru 10V

 

Zapojení LED - různé kombinace

 

    Rozdíl oproti předchozímu řešení je také v červené LED, která podsvěcuje maximum regulace teploty topení. Použil jsem SMD LED, ale bylo by možné použít i běžnou LED 5mm. Výsledný efekt je přinejmenším zajímavý, protože červená barva osvětluje nejen maximum regulace, ale také plynule zasahuje do modré barvy (zhruba do jedné třetiny). Vytváří tak dojem skutečné stupnice (modrá - minimální teplota, červená - maximální teplota).

 

 

    Rozměry desky plošných spojů (DPS) viz náčrtek. DPS svými rozměry přesně vychází do světlovodného plastu pod přístrojovou deskou, před jejím přimontováním je ale nutné vylámat zarážky, které drží štítek se symboly a čísly (číslice 1-4, symboly směru foukání vzduchu,..). Štítek jsem poté přilepil k hornímu dílu silikonem (viz obrázek). DPS jsem po úpravě plastů přilepil opět silikonem k původní základně. DPS je napájená napětím 12V ze světel (panel svítí jen při rozsvícených světlech).

 

 

    Celé toto řešení se mi jeví schůdnější a jednodušší než původní lepení LED silikonem. Navíc se dá snadno reprodukovat. Pozor však na nastavení celkového jasu podsvícení - po nainstalování DPS a kompletním přimontování do auta jsem při první noční jízdě zjistil, že mě toto podsvícení nepříjemně oslňuje. Řešením bylo snížení výstupního napětí stabilizátoru obyčejnou diodou, zapojenou do série (viz popis výše).

== tato stránka se nachází na adrese www.djpeak.cz ==