Nf zesilovač 2x60W s LM3886T

(vloženo 19.3.2008, aktualizace 21.10.2010)

        

    Podnětem ke stavbě tohoto zesilovače pro mě bylo  získání staršího nefunkčního zesilovače Tesla AZS-224, který měl odpálený koncový zesilovač, trafo a přepínač vstupů. Rozhodl jsem se pro jeho modernizaci použitím proslulého "nejlepšího integrovaného zesilovače LM3886", se kterým jsem doposud neměl zkušenosti. Přestože parametry jej řadí do high-end třídy (odstup S/N 110dB, zkreslení 0.007% při 50W atd) a obecně je doporučován pro čistý přednes zvuku, nejprve jsem byl trochu odtažitý a čekal zvuk, na který jsem byl zvyklý z obvodů řady TDA. Avšak již po první zvukové zkoušce jsem byl více než mile překvapen, protože vykreslení zvuku, čistota a celkové podání rozhodně nemá v integrovaných zesilovačích v konkurenci. LMko navíc obsahuje ochranu reproduktorů proti ss napětí, zpožděné připojení zátěže a tepelnou pojistku - odpadá tedy starost s dalším modulem pro ochranu reproduktorů.

    Moduly zesilovače s LM3886 jsem vestavěl do původní skříně zesilovače, vyměnil nefunkční transformátor za toroidní a opravil přepínač vstupů. Výsledkem je kompaktní zesilovač 2x60W se čtyřmi přepínatelnými vstupy, dvoupásmovými korekcemi, fyziologickou regulací hlasitosti (LOUDNESS), elektronickým ovládáním všech funkcí a dvojitou ochrannou reprosoustav.

    V následujícím textu je popis modulu zesilovače s LM3886, popis vestavby do skříně zesilovače a v závěru soubory ke stažení, kde nechybí naskenovaná schémata původního zesilovače Tesla AZS-224.

Schéma zapojení koncového zesilovače LM3886

Náhled schématu zapojení 1 kanálu zesilovače

    Schéma zapojení vychází z katalogových listů výrobce tohoto obvodu, částečně byla upravena invertující větev podle návodu na www.opamp.wz.cz Zapojení je velmi jednoduché a neskrývá žádné záludnosti. Rezistory R2 a R3 je určeno celkové zesílení a to je 26dB. R7 zabezpečuje oddělení případných zemních smyček, R9-C12 je klasický Boucherotův člen. Kondenzátor C5 a rezistor R4 zajišťují zpožděné připojení zátěže a tím zabraňují "lupancům" do reproduktoru. Vazební kondenzátor C7 by měl být ve fóliovém provedení, ale protože v předzesilovači i ostatních částech signálového řetězce byly již použity elektrolytické kondenzátory, použil jsem rovněž elektrolyt. Fóliové jsem ale použil na pozicích C5, C8, C11 a C12. C1 a C2 jsou keramické kondenzátory pro lepší stabilitu na nadakustických frekvencích. Ostatní C jsou elektrolytické, dimenzované na 50V. Napájecí napětí celého modulu zesilovače je totiž 40V symetricky.

    Všechny rezistory jsou v běžném provedení 0207. Za zmínku stojí cívka L1 - tu jsem vyrobil navinutím 13ti závitů Cu drátu o průměru 1.5mm na těleso o průměru 10mm. Napájení a výstup jsou vyvedeny na šroubovací svorkovnici, vstup na 2-pinovou lištu. Protože je integrovaný obvod v celoplastovém provedení, není třeba jej při montáži na chladič izolovat slídovou podložkou.

        

Konstrukční uspořádání

    Moduly zesilovače jsem vestavěl do původní krabice, využil jsem rovněž původní žebrované chladiče na její zadní stěně. Chladicí křídla integrovaných obvodů však nešlo připevnit přímo na ně, musel jsem proto použít hliníkový profil tloušťky 1cm, který je z jedné strany prošroubován k žebrovanému chladiči a z druhé strany jsou připevněny integrované obvody. Navíc tento profil zvyšuje činnou plochu chladiče.

     

     

Použité obvody původního zesilovače AZS-224 (viz soubory ke stažení)

   Vstupní nízkoúrovňový signál se přivádí přes CINCH konektory na přepínač vstupů. Výrobce použil analogové multiplexory 4052, které jak jsem se už mnohokrát přesvědčil mají lepší parametry než drahé speciální obvody pro přepínání vstupů. Další multiplexor je použit pro funkci MONITOR (monitorování signálu, který je nahráván přes vstup TAPE). Další pak pro volbu LOUDNESS (fyziologická regulace hlasitosti). Z něj signál přechází na regulaci hlasitosti (tandemový potenciometr 100k/G s odbočkou), odtud na předzesilovač. Jeho zesílení bylo původně 10x, snížil jsem jej však na 2x změnou rezistorů ve zpětné vazbě. Důvodem bylo, že zbytečně zesiluje i šum ze vstupních obvodů, navíc koncový zesilovač vybudí spolehlivě i po této úpravě. Z předzesilovače jde signál na korekční obvody, které umožňují regulovat výšky, basy a vyvážení kanálů (balance). Z jejich výstupu je již buzen koncový modul s LM 3886. Výstup z něj je ještě veden přes modul ochran, který chrání připojenou zátěž před stejnosměrným napětím, zajišťuje její zpožděné připojení po zapnutí zesilovače a okamžité odpojení po jeho vypnutí. Zároveň umožňuje přepínat výstup na 2 páry reprosoustav.

 

     

Deska přepínání vstupů, předzesilovače a multiplexorů - Deska korekcí - Deska modulu ochran reprosoustav

 

    Deska napájecího zdroje je rovněž původní, avšak místo původního transformátoru s M jádrem jsem objednal toroidní trafo 185W, které je dostatečně předimenzované na požadovaný výstupní výkon zesilovače. Výstupní napětí jsou: 40V symetricky pro koncové zesilovače, 15V symetricky pro signálové obvody (předzesilovač, korekce, ...), 5V pro logickou část (ovládání) a 12V pro modul ochran reprosoustav.

Změny oproti dokumentaci

21.10.2010 - hodnotu R4 doporučuji snížit na 56k. Důvodem je splnění podmínky, kdy proud do vstupu MUTE musí pro běžný provoz být alespoň

0,5mA. Přesto je však zesilovač i s hodnotou R4 = 100k plně funkční. Současné snížení časové konstanty R4/C6 není na závadu. Graf závislosti proudu do vstupu MUTE na umlčení výstupu zde.

Ke stažení

Data pro výrobu DPS:

Schéma zapojení (.pdf - 16kB)

Deska plošných spojů 1:1 (.pdf - 18kB)

Osazovací plán  (.pdf - 27kB)

Původní schémata zesilovače AZS-224:

Celkové zapojení

Předzesilovač s přepínáním vstupů

Regulátor hlasitosti

Korekční obvody

Koncový stupeň s ochranou reprosoustav

Napájecí zdroj

Elektronické ovládání

 

== tato stránka se nachází na adrese www.djpeak.cz ==