Zabezpečovací systém ZX51

Výkonový reléový modul

 

 

  

       

    Výkonový modul proudově zesiluje výstupní úrovně z úsředny, zajišťuje spínání sirén SIR1, SIR2, SIR3, venkovní sirény SIRV* a napájení čidel SPOUT*. Relé jsou spínána tranzistory a protože ty jsou buzeny přímo z portů procesoru, použil jsem Darlingtony BC517. Výstupy SPOUT* a SIR* jsou v klidu rozpojené, při povelu z procesoru spínají +U (12V), pouze výstup SIRV* pro venkovní sirénu funguje inverzně - venkovní siréna musí být trvale napájena, pokud má vyvolat poplach, dojde ke ztrátě napájení do sirény.

 

Schéma výkonového modulu

 

Popis pořadí svorek na výkonovém modulu s relé:

+12V - SIR - BSIR - SPOUT - BSPOUT - BSIRV - GND - SIRV

== tato stránka se nachází na adrese www.djpeak.cz ==