Zabezpečovací systém ZX51

Vyhodnocovací modul terminálů

       

 

 

    Modul zajišťuje komunikaci mezi terminálem a řídícím modulem ústředny. Tento vyhodnocovací modul je umístěn přímo v ústředně, není tedy možné zásahem do terminálu systém sabotovat. S terminálem CX51 je propojen třemi UTP kabely.

 

Vstupy:

Výstupy:

 

Schéma vyhodnocovacího modulu terminálu

 

    Řízení celého modulu zajišťuje jednočipový mikroprocesor AT89C51, pracující na frekvenci 14,134 MHz. Všechny vstupy a výstupy jsou spínány na GND, LED a tlačítka z jednotlivých terminálů se propojují paralelně. Softwarově jsou odstraněny zákmity tlačítek a všech vstupů prodlevou 80ms. Piezo signalizuje stlačení tlačítka a vstupy do jednotlivých režimů terminálu. Podrobný popis funkcí terminálu viz. manuál.

 

Pořadí svorek na vyhodnocovacím modulu terminálu

 

Ke stažení:

Deska plošných spojů modulu (v programu PADS)

Program pro procesor AT89C51 v hexadecimálním formátu

Manuál k terminálu CX51 - přední strana+obsah

                                         - manuál

== tato stránka se nachází na adrese www.djpeak.cz ==