Diskotékový stroboskop

 

 

        Jde o relativně výkonný diskotékový stroboskop, výkonově srovnatelný s profi výrobky EUROLITE Powerstrobe 500 nebo Technostrobe 550. Používá běžně dostupnou stroboskopickou  výbojku FT-218 s výkonem 250Ws. Spouštění záblesků je řízeno buď pomocí vnitřního oscilátoru s nastavitelnou frekvencí nebo externě po běžně užívané lince s úrovní 0/10V. Zapojení pochází z Amatérského radia PE 11/2003.

 

schéma zapojení stroboskopu (větší obrázek zde)

Popis zapojení:

    Zapojení lze rozdělit na 4 napájecí zdroje – první poskytuje napětí 16V pro napájení oscilátoru s 555, druhý 16V pro spínání tyristoru, další napětí pro spínání zapalovacího trafa ZTR-200 a poslední samotný zdroj pro výbojku. V prvních 3 zdrojích se využívá úbytku napětí na výkonovém rezistoru 15k/2W, v posledním jsou rezistory nahrazeny velkými svitkovými kondenzátory.

    První napájecí zdroj napájí oscilátor pro řízení záblesků. Ten je osazen známým obvodem NE 555 v klasickém zapojení. Regulace frekvence má dostatečný rozsah, maximální nastavitelná frekvence respektuje parametry výbojky. Pro regulaci frekvence je nutné použít potenciometr 22k/N v plastovém provedení s plastovým knoflíkem. Na výstupu oscilátoru je zapojena indikační LED (nízkopříkonová 2mA) a dále je výstupní signál veden na přepínač Př1, kterým se volí zdroj řídících impulsů (vnitřní oscilátor/externí vstup).

    Druhý napájecí zdroj slouží pro spínání tyristoru TIC106M pomocí tranzistoru 2SC2911 (nebo BF258). Je nutné použít tranzistor s Uce minimálně 250V, jinak dojde okamžitě k jeho proražení. Báze tranzistoru je vedena na společný kontakt přepínače Př1 pro přepínání zdrojů řídících impulsů. Při přepnutí na externí vstup je stroboskop řízen např. přes sběrnici DMX s úrovní 0/10V. Vstup je opatřen standardně samicí pro konektor JACK 6,3 mm a je galvanicky oddělen od celého zařízení. Izolační schopnost záleží na optočlenu, při použití CNY-17G je 6kV.

    Třetí napájecí zdroj napájí tyristor TIC106M, který přes kondenzátor 100n spíná zapalovací transformátor ZTR-200. Kondenzátor musí být svitkový na 630VDC nebo 250VAC. Proti zpětnému impulsu při rozpínání cívky trafa je tyristor chráněn závěrnou diodou 1N4007.

    Poslední napájecí zdroj je hlavním srdcem stroboskopu. První kondenzátor 8u/400VAC snižuje napájecí napětí pro výbojku a nahrazuje často používaný velký výkonový rezistor. Napětí je usměrněno diodami 1N5406, pro větší spolehlivost a menší namáhání jsou zapojeny vždy 2ks paralelně. Kondenzátor 20u/630VDC filtruje napětí pro výbojku a jeho kapacita určuje energii záblesku. Rezistory 82k a 120k slouží k vybití kondenzátorů po vypnutí přístroje. Zapalovací napětí výbojky je 6kV a je připojeno na prostřední elektrodu (mřížku), anoda výbojky je označena černým zabarvením skla u vývodu.

 

Použité součástky:

        Jako konektor pro připojení síťového napájení jsem použil klasický EURO konektor s odrušovacím filtrem. Hned za ním je prosvětlený kolébkový síťový vypínač 250V/5A, který odpojuje celé zařízení od sítě. Následuje pojistkový držák do panelu se standardní pojistkou F2,5A/250V. Přepínač zdrojů impulsů je také v kolébkovém provedení. Na zadním panelu je ještě umístěna indikační LED 5mm v plastové objímce.

        Všechny výkonové rezistory jsou vypočteny s rezervou, je lépe do DPS pájet s delšími vývody, aby mezi deskou a rezistorem byla vůle cca 5mm. Zlepšuje se tím chlazení a přestup tepla z rezistoru. Hlavní kondenzátory 20u a 2x4u je nutné použít kvalitní svitkové na napětí minimálně 250VAC, elektrolytické kondenzátory nevyhovují. Napětí na nich špičkově dosahuje několika kV. Stejně tak kondenzátory 100n a 220n musí být svitkové na napětí 230V AC nebo 630V DC.

 

 

 

Konstrukční uspořádání:

    Jako konstrukční základ celého přístroje jsem použil běžně dostupný a levný halogenový reflektor 500W. Výbojka je umístěna v parabole reflektoru a je připevněna pomocí lámací svorkovnice. Ta je uchycena na pomocném držáku, který je připevněn na původní držák patice halogenové trubice. Svorkovnice musí být plastová s dostatečnou vzdáleností kontaktů od sebe, aby nedocházelo k přeskokům vysokého napětí. K desce stroboskopu je připojena 3 vodiči a jedním ochranným vodičem, který je spojen s kostrou reflektoru.

    Kryt přístroje je tvořen ocelovým plechem tloušťky 1mm, který je vytvarován pro upevnění k tělu reflektoru. Spodní a zadní část tvoří duralový plech tloušťky 3mm. V krytu jsou pomocí lepící pistole upevněny všechny 3 hlavní kondenzátory (20u a 2x4u). Kryt je opět spojen s žlutozeleným ochranným vodičem. Všechny ovládací a přípojné prvky jsou upevněny na zadním panelu, který je zvlášť připojen žlutozeleným ochranným vodičem. Deska plošných spojů je umístěna na vnitřní straně zadní stěny pomocí distančních sloupků. Jsou k ní připojeny všechny vstupní i výstupní vodiče.

 

== tato stránka se nachází na adrese www.djpeak.cz ==