Programátor mikroprocesorů ATMEL řady 51

 

 

    Tento programátor slouží k programování jednočipových procesorů ATMEL v pouzdře DIL 20 a DIL40 - 89C2051, 89C4051, 89C8051, 89C51 a 89S51. Ovládá se jednoduchým softwarem přes paralelní (LPT) port z libovolného počítače PC, je propojen standartním kabelem CANON 25 - CENTRONICS 36. Zapojení je převzato z AR 2004/8 str.21.

 

  

větší obrázek

 

    IC1-IC3 jsou posuvné registry, které převádějí data z paralelního portu na sériová, IC4 data zachytává. Rezistory RN1 a RN2 jsou odporové sítě, zajišťující kladné předpětí na datových linkách. Tranzistory T1-T6 společně se stabilizátory zajišťují napájení celého programátoru +5V a +12V. Tranzistory spínají napájecí napětí až při povelu z ovládacího programu (uzemněním katod D3 a D4) a není tedy nutné při manipulaci s procesorem vypínat napájení. Obvod je navíc chráněn dvěma Zenerovými diodami proti případnému přepětí. Celkový proud, který tranzistory spínají je velmi malý (díky vysokému odporu R2 a R3), takže funguje jako  spolehlivá proudová pojistka. LED musí být nízkopříkonová, aby při zapnutém napájení bylo na výstupu stabilizátoru IC8 napětí asi +12,5V. Na vstupní svorky LSP1 a LSP2 se přivádí buď stejnosměrné napětí 16-25V nebo střídavé 14-20V z slabě proudově dimenzovaného zdroje - postačí 20mA.

    Tento programátor je narozdíl od ostatních podobných zapojení zaručeně funkční a funguje spolehlivě. Deska plošných spojů je oboustranná s drátovými propojkami mezi vrstvami, otvory pro součástky je nutné vrtat vrtákem 0,8mm.

 

 

 

Předloha DPS v programu PADS:     programator.job

Ovládací software:    atprog.sfx.exe

Výkres krabičky:        programator.dwg

Etiketa na krabičku:    programator_samolepka.dwg        logo_atmel                     

== tato stránka se nachází na adrese www.djpeak.cz ==