Síťová prodlužovačka 230V řízená z USB

 

    Toto velmi jednoduché zařízení jsem vyrobil pro řízené napájení PC monitoru a ostatních periferií (tiskárna, scaner, PC repro a další). Cílem návodu je ukázat, jak jednoduché je ovládání síťového napájení přes USB port. Dalším důvodem je zrušení zcela nesmyslné klidové spotřeby všech PC periferií.
    Starší počítače s AT zdrojem měly na PC skříni síťový vypínač, kterým počítač po hlášce "Nyní můžete počítač bezpečně vypnout" uživatel zcela vypnul. Výhodou bylo také to, že zdroj měl síťový výstup pro monitor a periferie, takže při vypnutí počítače se vypnulo napájení i k nim. Odběr počítače včetně všech periferií byl tak zcela nulový.
    V době dnešních ATX zdrojů je situace úplně jiná - pokud počítač vypneme, tváří se jako vypnutý, ale přitom stále běží vnitřní zdroj +5VSB a i některé další - to vše jen kvůli tomu "komfortu", abychom mohli počítač zapínat tlačítkem a vypnul se automaticky po kliknutí na ikonu "vypnout". Jeho spotřeba je tak ve vypnutém stavu v jednotkách Wattů - orientačně 5W. výstup pro napájení monitoru a periferií zdroje ATX nemají, takže ty musí být napájeny stále - pokud je počítač vypnutý, pak jsou v klidovém režimu (např. na monitoru bliká LED) = spotřeba cca 3W. Pokud započítáme tiskárnu, scaner, reproduktory, bez problémů se klidová spotřeba těchto zařízení vyšplhá na 10W. 10W zbytečně spotřebované energie na jeden jediný počítač. Při zvážení počtu PC na celém světě se dostaneme k astronomickým číslům, které na jedné straně znamenají zaručené obrovské zisky pro energetické společnosti a na straně druhé obrovskou zátěž životního prostředí a dopady na ekologii celé Země. Samozřejmě globální problémy nikoho nezajímají, na prvním místě je ekonomika a zisky. Ale to je věc jiná.
 


    Zapojení obsahuje pouze jediné relé s cívkou na 5V a kontakty pro spínání 250VAC s kontakty dimenzovanými na požadovaný proud. Běžná relé jsou schopna sepnout 10A, tedy výkon přes 2kW - což zajistí velmi vysokou rezervu. Paralelně k cívce relé je připojena obyčená dioda, která zamezí vzniku napěťových špiček při rozepnutí cívky relé. Cívka je připojena na 5V napájení, které je na USB portu. Konstrukčně jsem relé vestavěl do násobné síťové zásuvky a USB vyvedl krátkým kouskem kablíku. Ten se přes USB prodlužovačku připojí do USB portu na PC. V systému není potřeba nic nastavovat, protože napětí 5V je na USB portu stále, s dispozicí 500mA. Všechna běžná relé však požadují proud mnohem nižší (kolem 100 mA), takže bez problému vyhoví.
 

    Cílem tohoto návodu není řešit globální problémy popsané výše, ale velmi jednoduché a rychlé řešení jak se vyvarovat naprosto zbytečné klidové spotřeby proudu PC periferií a zároveň snížit riziko požáru, které jakýkoli spotřebič, stále připojený v zásuvce reálně zvyšuje.
 

== tato stránka se nachází na adrese www.djpeak.cz ==