Otřesový snímač k autoalarmu

 

    Otřesový snímač slouží jako čidlo k stávajícímu autoalarmu. Stejně jako profesionální výrobky obsahuje dvoustupňový digitální filtr proti rušení, který snižuje riziko falešných poplachů. Popis funkce - každý zaznamenaný otřes je vyhodnocen jako impuls délky 1s, tzn. že po otřesu snímač 1s nereaguje. Po prvním zaznamenaném otřesu se tento stav pouze zapíše do paměti. Pokud nyní přijde další otřes, sepne se na výstup log. 0 a spustí se alarm. Pokud otřes nepřijde do cca 15s, paměť se smaže a cyklus se vrací do původního stavu. 

    Zapojení využívá jako snímacího prvku piezoelektrického měniče, který je dostatečně citlivý i na slabé otřesy. Na výstupu OZ se objevují jehlové impulsy různé délky v závislosti na síle otřesu. Trimrem se reguluje citlivost, tzn. vybírají se pouze impulsy příslušné délky a amplitudy. Citlivost lze regulovat ve velmi širokém rozsahu. Dále 2 časovače 556C, jeden s časovou konstantou 1s, druhý 15s. Pokud jsou oba výstupy v log.1 je tento stav vyhodnocen a sepne se výstup. LED signalizuje slabým svitem 15s prodlevu, kdy snímač čeká na další otřes, nebo plným svitem sepnutí výstupu do log. 0. Vstup REG slouží k ovládání celého snímače v závislosti na režimu autoalarmu (zapnut/vypnut).

 

 


Poznámky:

- jako piezoel. měnič je nejlepší použít piezo co nejmenšího průměru - má největší citlivost
- citlivost lze regulovat i pomocí vstupu 2 OZ proti zemi - je zde ovšem příliš vysoká impedance, proto je nutné trimr alespoň 10M
- obvod 556 je nutno použít ve verzi CMOS, jinak je proudový odběr značně vyšší
- proudový odběr je při 12V pouze 6mA 

 

Popis svorek:

+12V - přívod kladného napájení
GND - kostra
REG - ovládací vstup ON/OFF (při log. 1 zap, při 0 vyp)
OUT - výstup (spíná zem, z IC přes diodu - max. 20mA)

 

Konstrukční uspořádání (AUTOCAD 2000)

== tato stránka se nachází na adrese www.djpeak.cz ==