Bezdrátový přenos nočního proudu přes síť 230V

 

 

  Modul vysílače

 

 

Modul přijímače

 

    V elektrorozvodné síti je střídavé napětí 230V sinusového průběhu s frekvencí 50Hz. Kromě napájení spotřebičů se dá využít také jako kanál pro přenos různých informací - lze např. amplitudově modulovat a přenášet tak hudební signál (i v stereo kvalitě), nebo přenášet data.. Jednoduše se na síťovou frekvenci 50Hz namoduluje nosná vlna o vyšší frekvenci a na ní se namoduluje signál. V této konkrétní konstrukci se přenáší pouze jedna informace (zapnuto/vypnuto) a souprava slouží k indikaci nočního proudu - jako zdroj informace slouží pouze nosná vlna (je/není). Podle toho je přizpůsoben přijímač, který je zkonstruován jako adaptér do zásuvky - pokud HDO přepne na noční proud, vysílač vysílá nosnou frekvenci, přijímač rozsvítí LED a melodický generátor zahraje asi 10s melodii. Po skončení nočního proudu LED zhasne.

    Schémata vysílače a přijímače pocházejí z návodů na Internetu, pro tuto konkrétní aplikaci jsem je pouze doplnil zdrojem pro LED a melodickým generátorem.

 

Vysílač

    Je s výhodou napájen přes kapacitní dělič místo transformátoru - jeho proudový odběr je totiž velmi malý. Kondenzátory 470n musí být na 230V AC nebo 630V DC, protože jsou připojeny téměř na plné napětí sítě. Za nimi se napětí usměrňuje diodami 1N4007 a stabilizuje Zenerovou diodou na 11,2V. Kondenzátor 1000uF filtruje napájecí napětí celého vysílače. Obvod 555 je v bipolárním provedení a je zapojen jako oscilátor s frekvencí asi 21kHz. Z jeho výstupu jsou buzeny 2 tranzistory, které proudově zesilují výsledný signál. Diody na výstupu jsou ochranné a přes oddělovací kondenzátor 100n (opět na síťové napětí) je signál vysílán do fáze. Jeho amplituda je poměrně malá (asi 4V) - což však přijímač spolehlivě vyhodnotí. Fáze do které se signál vysílá (vpravo na schématu) může být shodná s fází napájecí (vlevo na schématu).

 

   

 

Přijímač:

    Je stejně jako vysílač napájen přímo ze sítě - přes 330n/250V AC. Napětí je dále usměrněno diodami 1N4007 a vyfiltrováno kondenzátorem 220u/25V. Na schématu chybí Zenerova dioda, která udržuje stabilní napájecí napětí - použil jsem ZD na 11V (připojí se paralelně ke kondenzátoru 220u/25V - katodou na + anodou na 0). Přes kondenzátor 15n (opět na síťové napětí) signál prochází přes horní propust tvořenou kondenzátory 22n a 15n. Ze sítě se tak vyfiltruje signál o frekvenci mnohem vyšší než 50Hz. Pokud takový signál v síti je, přichází přes filtr do báze tranzistoru a je zesílen. Na kolektoru je již dostatečně silný signál pro buzení tyristoru. Přes 820R a 470u je signál vyfiltrován a je použit pouze jako řídící napětí do gate tyristoru, který již přímo spíná zátěž. Odpor rezistoru 220k jsem snížil na 100k, protože pokud má T menší zesílení, svítí indikace trvale.

 

   

 

Signalizace:

    LED, která indikuje noční proud je zapojena od kolektoru tranzistoru proti zemi, je nízkopříkonová (2mA) a je v sérii s rezistorem 100R. Místo žárovky jsem jako anodovou zátěž tyristoru použil rezistor 24k. Melodický generátor je na výstup připojen podle dalšího schématu. Modul "piezo signalizace" je melodický generátor s napájením 5V. 

 

 Zapojení piezo signalizace

 

    Tyto moduly lze použít k signalizaci libovolného stavu, jejich dosah je prakticky v celé budově - fáze ve které je zapojen přijímač musí být shodná s fází do které vysílač vysílá. Signál se s délkou elektroinstalace podstatně nezmenšuje.

 

Předlohy desek plošných spojů (v programu PADS):   vysílač   přijímač

== tato stránka se nachází na adrese www.djpeak.cz ==