Měřič tepové frekvence (pulsmetr)

    Tento přístroj jsem navrhoval a konstruoval v rámci školní praxe. Jeho pomocí je možné neinvazivní měření tepové frekvence, případně zobrazení křivky reprezentující EKG signál. Ke snímání srdeční funkce je použita optická sonda - využil jsem nefunkční sondu, která se používá u pulzních oxymetrů. Na jedné straně sondy je vysoce svítivá červená LED dioda a naproti ní citlivý fotodetektor - ten jsem nahradil běžným fototranzistorem. Sonda se nasazuje na libovolný prst nebo libovolnou končetinu :) kde jsou tkáně dobře zásobené krví. Tkáň je prosvěcována LED diodou a na fototranzistoru dochází vlivem změny absorbance světla (v závislosti na prokrvení tkáně) ke změnám napětí - tyto rozdíly se vyhodnocují. Jednoduše se tak získá obdélníkový impuls reprezentující srdeční tep. Procesor měří délku periody mezi několika srdečními tepy a přepočítává periodu na skutečný počet tepů za minutu. Výsledek se zobrazuje na třímístném multiplexně buzeném displayi. Procesor zároveň řídí napájení optické sondy i celého přístroje - po delší době nečinnosti přechází do power-down režimu. Přístroj se tak zapíná jediným tlačíkem, vypíná se automaticky.

    Podrobný popis schématu, funkcí a softwaru viz podrobná dokumentace.

schéma zapojení - podrobné schéma viz dokumentace

 

Ke stažení:

podrobná dokumentace (.pdf 328 kB)

předloha desky plošných spojů v programu PADS (.job)

program pro mikroprocesor (.hex)

== tato stránka se nachází na adrese www.djpeak.cz ==