Light Driver - světelný ovladač PAR reflektorů

 

 

    Jde o 5-ti kanálový ovladač světel PAR (reflektorů) s celkovým výstupním výkonem 2,25kW. Spínací prvky (triaky) spínají síťové zásuvky na zadním panelu. Řídící a spínací obvod je galvanicky oddělen optočleny, spínání probíhá při průchodu síťového napětí nulou - je tak zcela odstraněno rušení. Každý optočlen je dimenzován pro proud 4A, tedy výkon cca 900W/kanál, což je celkově 4,5kW. Ten však není možno využít, protože přívod je realizován "eurošňůrou", která má max. proud 10A, tedy 2,3kW. I tak je výkon plně postačující.  

    Dále obsahuje vstupní zesilovač s nastavením citlivosti linkového vstupu, předzesilovač pro snímání mikrofonem s nastavením citlivosti. Úroveň obou signálových vstupů je řízena limiterem, není ji tedy nutné ručně dolaďovat. Dále 3 pásmové filtry 12dB/oct s regulací vyvážení pro "barevnou hudbu" a 1 aktivní filtr 200Hz, 18dB/oct pro detektor beatů. 2 čítače pro efekty 1 a 2 a nastavitelné monostabilní obvody, oscilátor pro autonomní provoz s nastavením frekvence.

 

Efekty:

 

1)      čítač čítá podle beatů nebo autonomně, vždy se náhodně aktivuje 1 kanál (opakovaně kód 1z10)

2)      čítač čítá podle beatů nebo autonomně, aktivuje se několik reflektorů současně (kombinace BCD kódu)

3)      všechny reflektory blikají současně při každém beatu

4)      reflektory se rozsvěcí podle obsahu akustického spektra – výšky, středy, basy, subbasy

5)      různé kombinace efektu 4

6)      různé kombinace efektu 4

7)      pomalé rozsvěcení a “přelévání“

8)      rychlé přeblikávání

9)      pomalé rozsvěcení a zhasínání všech reflektorů současně 

10)    další efekty generátoru M80156

 

Schémata:   

   indikátor beatů

   nf filtr + oddělovače

   deska efektů

   výkonové spínače

   napájecí zdroj

 

Indikátor beatů - popis:

    Zapojení lze rozdělit na několik částí -  v horní části schématu je dolní propust 200Hz se strmostí 18dB/oct. Je složena ze 4 aktivních propustí Butterworthova typu. Jako operační zesilovače postačí IO TL074, obsahuje 4 OZ v pouzdře DIL14. Napájení 12V symetricky jsem zvolil z důvodu co největšího možného rozkmitu signálu, aby nedocházelo k přebuzení filtru. Další částí je limiter. Ten je důležitý proto, aby nebylo nutné ručně nastavovat vst. úroveň. Díky vysokému zesílení zesilovače má limiter velmi slušnou dynamiku a pracuje s i velmi malým signálem. Je napájen pouze jednoduchým napájením +12V, protože zde není požadavek na co největší rozkmit, výstup pracuje s menším signálem. Jedná se vlastně o napěťový zesilovač se zesílením daným rezistory R4 a R5. Protože je použito pouze jednoduché napájení, je neinv. vstup připojen na umělý střed napájení, vytvořený rezistory R2 a R3, vyhlazený kondenzátorem C2. Nejdůležitější je část ve zpětné vazbě, která funguje jako omezovač vstupního signálu..Rezistor R7 nastavuje „sílu omezení“, čím menší odpor, tím menší signál na výstupu limiter udržuje. Diody D1 a D2 signál usměrňují a tímto napětím jsou buzeny tranzistory T1 a T2 – čím větší je napětí v bázi T1, tím více budí T2 a dochází k omezování signálu. Spolu s rezistorem R1 tvoří tranzistory napětím řízený dělič. Velmi důležitý je kondenzátor C1, který určuje rychlost reakce a také rychlost návratu limiteru. Čím bude kapacita větší, tím bude limiter pomaleji reagovat. Z výstupu limiteru je signál přiveden na trimr, kterým se nastaví překlápěcí úroveň MKO. Ten je tvořen známým obvodem 555. Časová konstanta se nastavuje potenciometrem. Nastavení je poměrně důležité, neboť se jím nastavuje délka beatu. Protože skutečný beat má proměnnou délku a nelze jej se 100% jistotou ze signálu analyzovat, je díky MKO beat prodloužen. To proto, aby MKO nezareagoval na rušení nebo špatně nevyhodnotil napěťovou úroveň jako další beat. Pokud se nastaví časová konstanta příliš malá, může docházet k tomu, že na jeden beat LED problikne několikrát – spektrum signálu je i po úpravě velmi složité a nelze s přesností beat rozeznat. S časovou konstantou blízkou mezeře mezi dvěma skutečnými beaty obvod funguje zcela spolehlivě a sesychronizuje se již s prvním beatem skladby. Přitom není důležité časovou konstantu pro každou skladbu zvlášť nastavovat. Stejně tak úroveň vstupního signálu, obvod funguje zcela automaticky a přesně.

 

Poznámky k návrhu indikátoru beatů:

 

Ostatní předlohy:

== tato stránka se nachází na adrese www.djpeak.cz ==