Dálkové ovládání halogenového reflektoru

 

 

 

    Tento přípravek slouží k dálkovému ovládání halogenového reflektoru 230V/150W rádiovým signálem. Použitý triak je však schopen (s chladičem) sepnout proud až 4A, takže jej lze použít ke spínání libovolného svítidla o výkonu až 920W.

    Protože stavba a naladění bezdrátové soupravy na 433Mhz (povolené pásmo pro dálková ovládání) je značně obtížná, upravil jsem pro tento účel bezdrátový zvonek z tržnice - souprava obsahuje vysílač s baterií a přijímač s třemi druhy zvonění - to vše za báječných 99Kč :) Vysílač i přijímač jsou naladěny krystalem, takže vysílané spektrum je relativně úzké a kmitočet je velmi přesně nastaven. Díky tomu funguje souprava na vzdálenost skutečných 200m v zastavěném prostoru..

         

 

    Úprava spočívá samozřejmě pouze v úpravě přijímače, vysílač zůstává beze změny. Z přijímače jsem odstranil integrovaný obvod melodického generátoru, přepínač druhu zvonění a další nepotřebné součástky, takže mi zbyl na desce pouze samotný modul přijímače. Ten je napájen napětím 3V a na výstupu je při příjmu 0V, v klidu 3,3V. 

    Na schématu je zapojení samotného ovladače - místo trafa je využito kapacitního děliče, kondenzátory 100n a 220n paralelně jsou na napětí 230V AC (nebo 630V DC). Rezistor 10 omezuje nárazový proud při zapnutí (při nabíjení kapacit 100n a 220n). Napětí je dále usměrněno diodovým můstkem.  Maximální odebíraný proud na výstupu můstku je zhruba 20mA, což bohatě postačuje. Zenerova dioda udržuje stabilní napětí 5V pro napájení odbodu CMOS a triaku, napětí 3,8V pro samotný přijímač dálkového ovládání je zmenšeno úbytkem na diodě 1N4148. Obvod CMOS 4013 je zapojen jako bistabilní klopný obvod (prvním stiskem tlačítka se obvod spustí, dalším vynunuje). Časová konstanta mezi zapnutím a vypnutím je asi 0,5s, obvod je spouštěn sestupnou hranou, která je delší než 0,2s. Tím je zamezeno sepnutí při zákmitu nebo vnějším rušení. Výstupem je přes tranzistor BC327 spínán triak, který již ovládá síťově napětí. Pokud se použije svítidlo do 400W, není třeba triak chladit.

== tato stránka se nachází na adrese www.djpeak.cz ==