Autoalarm AZOR-51 s procesorem 89C51

 

 

    Po 2 letech používání jednoho z dříve vyrobených autoalarmů jsem se rozhodl pro jeho inovaci. Tím vznikl úplně nový systém s procesorem ATMEL 89C51. Jeho hlavní výhodou je rozšíření funkcí - zejména rozlišení přičiny poplachu na 8 druhů s uložením do paměti. Následně je možné kdykoli do paměti přistoupit a identifikovat příčinu poplachu. Mezi další výhody patří zvuková signalizace zapnutí a vypnutí (sirénou), automatické rozsvěcení světel automobilu a další doplňkové funkce. Ty je možno dále rozšiřovat.

 

Vlastnosti systému

·         bezdrátové dálkové ovládání s plovoucím kódem

·        až 8 ovládacích klíčenek (učící mód přijímače)

·        6 zónový alarm s rozlišením druhu poplachu

·        hlídání zapalování a spínací skříňky

·        6 pamětí druhu poplachu

·        omezený počet poplachů na jeden hlídací režim

·        řízení napájení periferních čidel

·        nezávislý dvouokruhový imobilizér

·        ovládání centrálního zamykání

·        oddělené indikační LED imobilizéru a autoalarmu

·        automatické rozsvěcení světel automobilu (volitelné)

·        možnost nouzového odjištění systému

·        oddělené napájení řídící jednotky a silových výstupů

·        samostatné jištění všech výstupů 

 

Technické parametry

·        napájecí napětí 12V

·        klidový proudový odběr cca 50mA (včetně LED)

·        výstup 2x5A na blinkry (oddělené jištění)

·        výstup 20A na potkávací/dálková světla a 3A na obrysová světla

·        výstup 2A na alarm sirénu

·        výstup 1A na přídavnou akustickou signalizaci

·        výstupy 2x25A/35A pro imobilizační okruhy

 

Schéma zapojení autoalarmu AZOR-51 - kliknutím se otevře obrázek ve větším rozlišení

 

Ovládání

    K ovládání systému je možné použít až 8 klíčenek s plovoucím kódem, přijímač je možné nastavit do učícího módu – viz dále. Systém se pak ovládá libovolnou klíčenkou, levé tlačítko slouží k vypnutí systému, pravé k zapnutí. Stiskem tlačítka „vypnout“ v režimu VYPNUTO je možné přečíst paměť poplachů pro diagnostiku čidla, které poplach vyvolalo. Souprava vysílače dálkového ovládání a mikroprocesoru PIC 12F629 byla zakoupena u firmy Flajzar.

 

Učící režim přijímače – naučení nové ovládací klíčenky 

    Po prvním připojení napájecího napětí na řídící jednotku je systém nastaven do hlídacího režimu. Nejprve je nutné na desce řídící jednotky osadit jumper "LEARN" a stisknout postupně obě tlačítka na dálkovém ovladači. Tím dojde k naučení kódu ovládací klíčenky, po odstranění jumperu je učící režim ukončen. Smazání klíčenky se provádí osazením všech 3 jumperů postupným stisknutím obou tlačítek na klíčence, kterou chceme ze systému odstranit. Odpojením napájení se klíčenky neodstraní, ani není nutné je znovu učit

 

Režim HLÍDÁNÍ - je signalizován dvěma krátkými houknutími sirénou a 3x zablikání blinkry

    Po stisku tlačítka „zapnout“ na dálkovém ovladači v režimu vypnuto se nejprve provede kontrola uzavření všech dveří. Následně trvá po dobu 10s režim EXIT, kdy systém vyčkává na ustálení stavu všech čidel, po tuto dobu svítí LED ALARM trvalým svitem. Po skončení režimu EXIT následuje režim HLÍDÁNÍ, LED ALARM bliká se střídou 1:5. Opakovaně se kontroluje stav všech 3 smyček a na ně připojených čidel (otřesové čidlo, otevření dveří) a současně stav všech 3 poloh spínací skříňky a skrytého tlačítka imobilizéru. Pokud dojde k aktivaci některého z čidel, je okamžitě vyvolán poplach. Současně se do paměti zapíše čidlo, které vyvolalo poplach a trvale se rozsvítí LED ALARM, která svítí až do zapnutí zapalování1 v režimu VYPNUTO. Po dobu poplachu blikají směrová světla a houká siréna. Po 40s poplach skončí a systém se vrací zpět do režimu HLÍDÁNÍ. Pokud byl poplach spuštěn více než 10x na jeden hlídací režim (na jedno zamknutí) dále se poplach nevyvolává, pouze se zapisují do paměti čidla, která by poplach vyvolaly. Během poplachu je možné poplach zrušit tlačítkem „vypnout“ na dálkovém ovladači, systém přejde do stavu HLÍDÁNÍ.

 

Režim VYPNUTO - je signalizován jedním tónem sirény a jedním bliknutím směrových světel

    Po stisku tlačítka „vypnout“ v režimu HLÍDÁNÍ přejde systém ihned do režimu VYPNUTO. Pokud byl během hlídacího režimu spuštěn poplach, signalizuje se tato událost jedním dlouhým houknutím sirény a rozsvícením směrovek. Následný počet houknutí signalizuje druh čidla, které poplach vyvolalo (viz tabulka). Pokud byl poplach vyvolán vícekrát různými čidly, po signalizaci prvního druhu čidla následuje signalizace dalšího druhu čidla, které poplach vyvolalo. Kdykoli je v režimu VYPNUTO možné přečíst paměť poplachu stiskem tlačítka „vypnout“. Paměť poplachu se smaže automaticky přechodem do režimu HLÍDÁNÍ. Pro oddělení signalizace druhu čidla, které vyvolalo poplach předchází před samotnou signalizací úvodní znamení – rozsvícení směrových světel a 1x dlouhé houknutí sirénou.

 

Čidlo

Signalizace

Dveřní senzor

1x houknutí sirénou

Otřesové čidlo

2x houknutí sirénou

Smyčka 3

3x houknutí sirénou

Zapalování 1 (vložení klíčku)

4x houknutí sirénou

Zapalování 2 (zapnuté zapalování)

5x houknutí sirénou

Stisk skrytého tlačítka

6x houknutí sirénou

Pokus o startování

7x houknutí sirénou

 

Automatické spínání světel

    Po nastartování motoru systém kontroluje zapnutí zapalování pro případ, že by motor nenaskočil. V takovém případě světla nerozsvítí. Pokud je zapalování po nastartování zapnuté alespoň po dobu 4s, jsou světla okamžitě rozsvícena. Zhasnuta jsou až při vypnutí zapalování.

    Tuto funkci lze vypnout/zapnout skrytým tlačítkem imobilizéru. Po nastartování motoru a rozsvícení světel stiskneme skryté tlačítko imobilizéru, světla zhasnou. Tím je tato funkce vypnuta a po dalším nastartování je systém již nerozsvěcí. Stejným způsobem se funkce zapíná.

 

 

Ke stažení:

            popis osazení konektorů + význam zkratek ve schématu

            program pro 89C-51 v HEX formátu

            program pro 89C-51 v TXT formátu v Assembleru

            deska plošných spojů v programu PADS

== tato stránka se nachází na adrese www.djpeak.cz ==