Autoalarm s CMOS logikou

(vloženo 12.12.2005)

 

  

    Tento autoalarm disponuje bezdrátovým dálkovým ovládáním s plovoucím kódem, ovládáním centrálního zamykání a tříokruhovým imobilizérem. Hlavními logickými prvky jsou CMOS hradla a časovače 556. Protože se jedná o výrobek, který jsem konstruoval jako součást praktické maturity na SPŠE, nabízím k němu podrobnou 45 stránkovou dokumentaci s popisem, předlohami DPS, schématy, konstrukčními nákresy atd.

    Součástí instalace tohoto autoalarmu bylo také otřesové čidlo.

 

Dokumentace k autoalarmu:     dokumentace_autoalarm.zip (1.88MB)

 

Hlavní přednosti systému:

Popis funkce:   

    Celý systém se jednoduše ovládá dálkovým ovladačem, pracujícím na principu rádiového přenosu. Pokud je systém v hlídacím režimu STAND-BY (tzn. systém aktivní), jsou relé imobilizéru rozpojena a blokují tak spuštění motoru. Indikační LED bliká, vozidlo je uzamčeno. Stiskem tlačítka na dálkovém ovladači dojde k přepnutí do neaktivního stavu. To je signalizováno 1s rozsvícením směrových světel a jedním akustickým signálem. Současně systém vyšle impuls pro otevření zámků centrálního zamykání. Nyní lze vozidlo normálně nastartovat. Po zapnutí zapalování je blokována funkce dálkového ovládání, takže je vyloučena nechtěná aktivace systému během jízdy.

    Po skončení jízdy a uzavření dveří stiskneme tlačítko dálkového ovladače. Systém se přepne do hlídacího režimu STAND-BY, což je signalizováno 3s rozsvěcením směrových světel a třemi akustickými signály. Současně dojde k uzamčení vozidla. Nyní systém vyčkává aktivace některého z čidel. Pokud se tak stane, okamžitě se vyvolá poplach. Při poplachu se rozhouká siréna a klakson, akustický signalizátor vydává přerušovaný signál, všechna směrová světla blikají a svítí dálková světla. Indikační LED svítí. Za cca 75s poplach skončí, systém je opět v režimu STAND-BY a vyčkává na další impulsy od čidel. Signalizační LED stále svítí a indikuje tak, že byl spuštěn poplach. Ke smazání paměti poplachu dojde po zapnutí zapalování po deaktivaci systému.

 

Technické parametry:  

Napájecí napětí

12–25V

Proudový odběr v režimu STAND-BY

30mA

Proudový odběr v režimu neaktivní

20mA

Výstup - směrová světla

2x5A

Výstup - klakson

3A

Výstup - siréna

2A

Výstup - akustická signalizace

0,2A

Výstup - dálková světla

0,2A

Výstup – centrální zamykání

2x1A

Imobilizér

3x10A/35A

Délka odchodové prodlevy

10s

Délka poplachu

75s

Impulsy pro centrální zamykání

0,8s/4s

== tato stránka se nachází na adrese www.djpeak.cz ==